JANNE LØHRE HILLE

CV

1973:              Født og oppvokst i Stavanger, flyttet til Oslo i 1993
1994- 1995    Engelsk Grunnfag ved Høgskolen i Oslo
1996-1998     Bachelor i markedsføring og ledelse ved BI/NMH
2003-2005  Vika Kunstskole
2010-2014    Nydalen Kunstskole
 

FOTO: ANSGAR VALBØ

FOTO: ANSGAR VALBØ

FOTO: ANSGAR VALBØ

FOTO: ANSGAR VALBØ

Janne jobber med flatemaleriet og prosessen som bringer frem denne. Hun jobber følsomt og taktilt med grove flater satt opp imot glatte flater eller andre typer strukturer. Hun vil gjerne at bildet skal tale sin sak, at selve troverdigheten skal skinne gjennom flaten fordi hun har opplevd denne i arbeidsprosessen. Janne er modig i det å stå i følelsen og frustrasjonene som arbeidet skaper og på denne måten trer overraskende bilder frem. Bildene er stemningsfulle med en dyp og mystisk koloritt og har en faglig god helhet.
— Kunstner Heidi Øiseth om Janne